Spot wyborczy

Szanowni Państwo!

 

Dziękuję bardzo za okazane zaufanie i oddanie na mnie głosów, które przyczyniły się do mojego zwycięstwa i zdobycia mandatu Radnego Rady Powiatu Bieszczadzkiego. Wierzę, że ponowny wybór na Radnego nie jest przypadkowy i ma swoje pełne odzwierciedlenie w dużej liczbie głosów – 261, co świadczy o dużym zaufaniu Państwa do mojej osoby.

Pragnę poinformować, że nie zawiodę Państwa, a praca, którą wykonam w kadencji 2018 – 2023 potwierdzi otrzymane zaufanie.

 

Z uszanowaniem dla Państwa

 

Jacek Łeszega

Top