Karpacki Jarmark Turystyczny 2018

 

Karpacki Jarmark Turystyczny 2018

 

W dniach 27 – 29 lipca 2018 roku odbył się w Ustrzykach Dolnych Karpacki Jarmark Turystyczny. Można powiedzieć, że to 18 edycja, ale nabrała praktycznie swojej prawdziwej jakości z powrotem od 2015 roku.

Wydarzenia towarzyszące teraz, jak i w ubiegłym roku wzmocniły Jarmark i spowodowały, że staje się coraz bardziej atrakcyjny. I będzie coraz atrakcyjniejszy dzięki ciężkiej pracy, umiejętnościom, współpracy i poszanowaniu wszystkich, którzy wspomagają tak cenną inicjatywę.

27 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się seminarium naukowe. Przybyli znakomici znawcy poruszanego tematu ze swoimi wystąpieniami dotyczącymi I i II wojny światowej oraz odzyskania niepodległości przez Polskę na terenie Bieszczadów i Galicji Wschodniej. Byli to:

mgr Robert Bańkosz - Koncepcja, metodyka, cel utworzenia Szlaku Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Olejko - Wielka Wojna w "krwawych Bieszczadach"

prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec - "Sanocki rabin Majer Szapira oraz inni bieszczadzcy rabini i ich stosunek do odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej"

dr Lucjan Fac - „U progu niepodległej - Epizody wojny polsko-ukraińskiej 1918 r. w Galicji Wschodniej”

dr Joanna Potaczek - "Cmentarze żydowskie w Bieszczadach jako pomniki przeszłości"

Roman Frodyma - Karpackie echa Wielkiej Wojny 1914-1915

mgr inż.arch. Witold Mołodyński – O Legionach Sikorskiego i Hallera

mgr Tomasz Zając - Operacja Barbarossa na obszarze górskim. Linia Mołotowa w Bieszczadach

Marian Pałasz - Wojenne dzieje Józefa Strama z Rudenki i Jana Kozickiego z Olszanicy

Na seminarium naukowe zostali zaproszeni seniorzy z Klubu Seniora Radość Życia – zespół Fantazja, którzy zaśpiewali hymn narodowy Polski, a później polskie pieśni patriotyczne. Po seminarium uczestnicy przeszli na rynek, aby uroczyście otworzyć Szlak Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości oraz Koronę Ustrzyckich Gór. Wieczorem, I dzień Karpackiego Jarmarku Turystycznego uświetniły występy zespołów artystycznych: Karpatia, Łopienka i Bieszczadzka Ferajna.

Podczas II dnia Karpackiego Jarmarku Turystycznego wystąpiły zespoły: Cygańskie serca, Berdo, Kadynza, Kamerton, Wokalistka Bułgarska Anastasiia Kimurzy, Akordeonista Mołdawski Grigorij Motok, Turnioki. Na Jarmarku zaprezentowali się liczni wystawcy, odbyły się konkursy i promowano nowy przewodnik turystyczny Ustrzyki Dolne oraz Szlak Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości.

III dzień Karpackiego Jarmarku Turystycznego rozpoczął się barwnym korowodem, który wyruszył spod Zespołu Basenów Delfin i podążając ulicą Gombrowicza, Jana Pawła II, 1 Maja oraz 29 Listopada doszedł do hali sportowej. Z roku na rok korowód staje się większy i w następnym roku może być jeszcze większy. Warto więc kontynuować organizację barwnego korowodu podczas pięknego karpackiego święta. Występujące później zespoły artystyczne podbiły serca widzów: Toplan, Duklanie, Rakonca, Akerman, Modern Dance, Szabo, Troisty muzyki oraz Trehusk. Podczas III dnia promowano Koronę Ustrzyckich Gór.

Organizatorami karpackiej imprezy były: Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, Gmina Ustrzyki Dolne, Ustrzycki Dom Kultury, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Szkoła Podstawowa nr1 oraz Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno - Kulturalne „Źródła Karpat”.

Patronat medialny objęli: Telewizja Obiektyw, Radio Rzeszów, Gazeta Bieszczadzka.

Sponsorami oprócz organizatorów były jeszcze Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownicze w Sanoku.

Duże podziękowania należą się Powiatowej Komendzie Policji w Ustrzykach Dolnych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Łodyny.

W trakcie jarmarku realizowane zadania związane były często z projektami. Dofinansowania dotyczyły projektów: „Utworzenie Szlaku Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości oraz Korony Ustrzyckich Gór dla rozwoju turystycznego gminy Ustrzyki Dolne” - dofinansowanie w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu „Turystyka” na podstawie Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi w roku 2018; „Korona Ustrzyckich Gór – małe góry, moc kultury. Dziedzictwo ustrzyckich gór, dziedzictwem kulturowym Podkarpacia” - działania promocyjne Województwa Podkarpackiego realizowane w ramach Programu Województwa Podkarpackiego Podkarpackie - Przestrzeń Otwarta oraz projektu „Międzypokoleniowe wyprawy po Koronę Ustrzyckich Gór” - dofinansowanie ze środków „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych i programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. – Otwarte Konkursy Ofert oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Dziękujemy bardzo wystawcom, którzy licznie przybyli na nasze święto.

Elżbieta Glińska, Agnieszka Bury, Irena Trojnar-Kusznirska, Agnieszka Holly, Krzysztof Wnęk, Czesława Mileszko, Zbigniew Kosakiewicz, Wanda Tomaszek, Bronisława Sekuła, Małgorzata i Andrzej Gałek, Bogumił Wajda, Robert Korczyński Pasieka Miodek, Zajazd Bieszczadzka Ostoja, Klub Seniora Sami Swoi, Klub Seniora Radość Życia, Karmelkowy Świat, Kamaland, Stowarzyszenie Wprowadzać w Świat Warsztaty Terapii Zajęciowej, Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych, Stowarzyszenie Homo Homini, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Gmina Sokółka, Miasto Filakovo, KGW Wojtkówka, KGW Ropienka, KGW Stańkowa, KGW Hoszowczyk, APIRAW'S, Bacówka pod Caryńską, Sery z Podhala - Paweł Długopolski
oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

 

27.07.2018 - Seminarium naukowe

 • IMG_9211
 • IMG_9222
 • IMG_9227
 • IMG_9241
 • IMG_9242
 • IMG_9249
 • IMG_9262
 • IMG_9268
 • IMG_9275
 • IMG_9289
 • IMG_9290
 • IMG_9293

Simple Image Gallery Extended

27.07.2018 - Pierwszy dzień

 • IMG_5978-A
 • IMG_5984-A
 • IMG_5986-A
 • IMG_5987-A
 • IMG_5995-A
 • IMG_5996-A
 • IMG_6002-A
 • IMG_6004-A
 • IMG_6007-A
 • IMG_6012-A
 • IMG_6027-A
 • IMG_6028-A
 • IMG_6029-A
 • IMG_6035-A
 • IMG_6040-A
 • IMG_6041-A
 • IMG_6045-A
 • IMG_6046-A
 • IMG_6049-A
 • IMG_6051-A
 • IMG_6054-A
 • IMG_6057-A
 • IMG_6058-A
 • IMG_6059-A
 • IMG_6062-A
 • IMG_6063-A
 • IMG_6064-A
 • IMG_6065-A
 • IMG_6075-A
 • IMG_6081-A
 • IMG_6082-A
 • IMG_6085-A
 • IMG_6092-A
 • IMG_6103-A
 • IMG_6115-A
 • IMG_6117-A
 • IMG_6124-A
 • IMG_6125-A
 • IMG_6127-A
 • IMG_6133-A
 • IMG_6137-A
 • IMG_6142-A
 • IMG_6147-A
 • IMG_6161-A
 • IMG_6168-A
 • IMG_6169-A
 • IMG_6186-A
 • IMG_6202-A
 • IMG_6210-A
 • IMG_6213-A
 • IMG_6214-A
 • IMG_6218-A
 • IMG_6233-A
 • IMG_6243-A
 • IMG_6247-A
 • IMG_6253-A
 • IMG_6257-A
 • IMG_6262-A
 • IMG_6267-A
 • IMG_6271-A
 • IMG_6278-A
 • IMG_6279-A
 • IMG_6283-A
 • IMG_6285-A

Simple Image Gallery Extended

28.07.2018 - Drugi dzień

 • IMG_6330
 • IMG_6333
 • IMG_6340
 • IMG_6342
 • IMG_6347
 • IMG_6351
 • IMG_6352
 • IMG_6357
 • IMG_6362
 • IMG_6368
 • IMG_6370
 • IMG_6373
 • IMG_6375
 • IMG_6378
 • IMG_6382
 • IMG_6386
 • IMG_6389
 • IMG_6391
 • IMG_6393
 • IMG_6398
 • IMG_6401
 • IMG_6403
 • IMG_6406
 • IMG_6409
 • IMG_6410
 • IMG_6413
 • IMG_6414
 • IMG_6417
 • IMG_6420
 • IMG_6427
 • IMG_6428
 • IMG_6434
 • IMG_6437
 • IMG_6439
 • IMG_6444
 • IMG_6448
 • IMG_6453
 • IMG_6460
 • IMG_6461
 • IMG_6463
 • IMG_6465
 • IMG_6467
 • IMG_6469
 • IMG_6480
 • IMG_6482
 • IMG_6484
 • IMG_6493
 • IMG_6505
 • IMG_6507
 • IMG_6509
 • IMG_6513
 • IMG_6518
 • IMG_6520
 • IMG_6522
 • IMG_6528
 • IMG_6530
 • IMG_6533
 • IMG_6541
 • IMG_6543
 • IMG_6546
 • IMG_6554
 • IMG_6556
 • IMG_6559
 • IMG_6561
 • IMG_6568
 • IMG_6573
 • IMG_6576
 • IMG_6583
 • IMG_6584
 • IMG_6592
 • IMG_6593
 • IMG_6599
 • IMG_6611
 • IMG_6616
 • IMG_6619
 • IMG_6622
 • IMG_6625
 • IMG_6629
 • IMG_6632
 • IMG_6635
 • IMG_6640
 • IMG_6644
 • IMG_6648
 • IMG_6649
 • IMG_6651
 • IMG_6663
 • IMG_6666
 • IMG_6671
 • IMG_6674
 • IMG_6677
 • IMG_6680
 • IMG_6681
 • IMG_6684
 • IMG_6686
 • IMG_6687
 • IMG_6694
 • IMG_6698
 • IMG_6704
 • IMG_6719
 • IMG_6724
 • IMG_6731
 • IMG_6732
 • IMG_6733
 • IMG_6736
 • IMG_6741
 • IMG_6761
 • IMG_6763
 • IMG_6768
 • IMG_6770
 • IMG_6771
 • IMG_6779
 • IMG_6783
 • IMG_6784
 • IMG_6798
 • IMG_6800
 • IMG_6809
 • IMG_6813
 • IMG_6818
 • IMG_6825
 • IMG_6830
 • IMG_6832
 • IMG_6838
 • IMG_6841
 • IMG_6849
 • IMG_6851
 • IMG_6856
 • IMG_6861
 • IMG_6865
 • IMG_6868
 • IMG_6887
 • IMG_6897
 • IMG_6898
 • IMG_6905
 • IMG_6907
 • IMG_6912
 • IMG_6915
 • IMG_6919
 • IMG_6923
 • IMG_6926
 • IMG_6929
 • IMG_6933
 • IMG_6941
 • IMG_6944
 • IMG_6954
 • IMG_6958
 • IMG_6962
 • IMG_6965
 • IMG_6986
 • IMG_6997
 • IMG_7001
 • IMG_7007
 • IMG_7008
 • IMG_7010
 • IMG_7013
 • IMG_7016
 • IMG_7022
 • IMG_7026
 • IMG_7044
 • IMG_7050
 • IMG_7079
 • IMG_7083
 • IMG_7094
 • IMG_7106
 • IMG_7108

Simple Image Gallery Extended

29.07.2018 - Trzeci dzień

 • IMG_7128
 • IMG_7131
 • IMG_7137
 • IMG_7146
 • IMG_7148
 • IMG_7154
 • IMG_7157
 • IMG_7163
 • IMG_7166
 • IMG_7174
 • IMG_7176
 • IMG_7179
 • IMG_7183
 • IMG_7189
 • IMG_7191
 • IMG_7195
 • IMG_7196
 • IMG_7204
 • IMG_7208
 • IMG_7211
 • IMG_7213
 • IMG_7223
 • IMG_7229
 • IMG_7234
 • IMG_7235
 • IMG_7251
 • IMG_7253
 • IMG_7259
 • IMG_7267
 • IMG_7274
 • IMG_7278
 • IMG_7282
 • IMG_7284
 • IMG_7295
 • IMG_7297
 • IMG_7300
 • IMG_7307
 • IMG_7312
 • IMG_7315
 • IMG_7316
 • IMG_7321
 • IMG_7323
 • IMG_7327
 • IMG_7329
 • IMG_7331
 • IMG_7338
 • IMG_7341
 • IMG_7349
 • IMG_7352
 • IMG_7355
 • IMG_7360
 • IMG_7362
 • IMG_7370
 • IMG_7372
 • IMG_7376
 • IMG_7384
 • IMG_7387
 • IMG_7392
 • IMG_7396
 • IMG_7401
 • IMG_7405
 • IMG_7416
 • IMG_7423
 • IMG_7429
 • IMG_7433
 • IMG_7436
 • IMG_7439
 • IMG_7442
 • IMG_7445
 • IMG_7447
 • IMG_7451
 • IMG_7453
 • IMG_7461
 • IMG_7467
 • IMG_7469
 • IMG_7474
 • IMG_7479
 • IMG_7495
 • IMG_7508
 • IMG_7509
 • IMG_7516
 • IMG_7532
 • IMG_7545
 • IMG_7551
 • IMG_7568
 • IMG_7601
 • IMG_7611
 • IMG_7617
 • IMG_7624
 • IMG_7629
 • IMG_7641
 • IMG_7650
 • IMG_7658
 • IMG_7667
 • IMG_7670
 • IMG_7673
 • IMG_7680
 • IMG_7688
 • IMG_7695
 • IMG_7700
 • IMG_7709
 • IMG_7718
 • IMG_7722
 • IMG_7724
 • IMG_7733
 • IMG_7742
 • IMG_7754
 • IMG_7757
 • IMG_7765
 • IMG_7773
 • IMG_7775
 • IMG_7787
 • IMG_7790
 • IMG_7797
 • IMG_7812
 • IMG_7817
 • IMG_7821
 • IMG_7826
 • IMG_7841
 • IMG_7853
 • IMG_7866
 • IMG_7875
 • IMG_7885
 • IMG_7894
 • IMG_7900
 • IMG_7905
 • IMG_7916
 • IMG_7931
 • IMG_7937
 • IMG_7941
 • IMG_7973

Simple Image Gallery Extended

 

 

Top