Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne "Źródła Karpat"

KSTK „Źródła Karpat”

 

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” powstało z inicjatywy osób związanych z miastem i gminą Ustrzyki Dolne. Zasadniczym celem jest realizacja zadań statutowych oraz ścisła współpraca z Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

 

Najważniejszymi zadaniami są:

·         rozwijanie gospodarki i przedsiębiorczości turystycznej w regionie,

·         rozwój i promocja turystyki oraz kultury obszarów europejskich,

·     integracja i rozwój współpracy między różnymi podmiotami i instytucjami zajmującymi się demokracją lokalną, ekologią, kulturą, historią, muzealnictwem, religią i religioznawstwem, zwyczajami i obrzędami kulturowymi, turystyką, sportem, rekreacją i ziołolecznictwem,

·         tworzenie, zachowanie oraz ochrona walorów i osobliwości kulturowych oraz przyrodniczych regionu,

·         ochrona walorów i zasobów roślin endemicznych chronionych i częściowo chronionych,
w tym związanych z zielarskimi tradycjami Karpat służącymi rozwijaniu turystyki przyjazdowej,

·         podnoszenie konkurencyjności produktu turystycznego regionu,

·         nawiązywanie współpracy i współdziałanie z odpowiednimi przedstawicielstwami Unii Europejskiej i innych krajów,

·         rozwijanie i doskonalenie promocji oraz informacji turystycznej regionu,

·         opracowywanie i wspieranie merytoryczne programów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej,

·         inicjowanie i prowadzenie badań marketingowych i monitoringu turystyki w regionie,

·         wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, organizacje przedsiębiorców turystycznych, stowarzyszenia turystyczne
i inne podmioty,

·         koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych.

 

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne Źródła Karpat uzyskało dotację na działanie „Nasza Ziemia Obiecana – od przybycia do wygnania”. Wniosek KSTK uzyskał największą ilość punktów 35,71 oraz zajął 1 miejsce w ocenie merytorycznej.

 

Wyniki oceny merytorycznej wniosków Działaj Lokalnie 2017

 

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” w Ustrzykach Dolnych rozpoczyna działania projektu „Nasza Ziemia Obiecana – od przybycia do wygnania” w ramach programu Działaj Lokalnie 2017.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Bieszczadzkiej w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2017.

 

 

 

Podpisanie umowy pomiędzy Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec
w Warszawie a Karpackim Stowarzyszeniem Turystyczno-Kulturalnym „Źródła Karpat” w Ustrzykach Dolnych

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec a Karpackim Stowarzyszeniem Turystyczno - Kulturalnym „Źródła Karpat”. Umowa ta dotyczy dofinansowania zadania pn. „Szlak Kolonizacji Józefińskiej – Historia osadnictwa niemieckiego w Bieszczadach”.

 

Podpisanie umowy w języku niemieckim jest wynikiem starań Burmistrza Ustrzyk Dolnych
i Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, aby upamiętnić historię osadnictwa niemieckiego w gminie Ustrzyki Dolne.

 

Prawie 200 – letnia historia tego osadnictwa nie może być zapomniana. To nie tylko ważny element historii Bieszczadów, ale również szlak, który poprowadzi turystów w przepiękne miejsca ustrzyckiej gminy” – powiedział Jacek Łeszega.

 

Otrzymanie dofinansowania nie byłoby możliwe bez wkładu własnego, a ten zagwarantowali, szczególnie Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji. Projekt w języku niemieckim został przygotowany przez w/w jednostkę gminną przy współudziale Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno – Kulturalnego „Źródła Karpat”, które dopiero co zaczęło działać, a już uzyskało dofinansowanie z Ambasady Niemieckiej oraz Programu Działaj Lokalnie.

 

Szlak Kolonizacji Józefińskiej – Historia osadnictwa niemieckiego w Bieszczadach” dotyczy całości osadnictwa niemieckiego w naszej części Bieszczadów,
a dofinansowanie obejmie m. in.: tablice informacyjne, słupy, kierunkowskazy oraz gabloty.

 

Trzeba zaznaczyć, że olbrzymią pracę wykonuję już pracownicy i społecznicy z Ustrzyk Dolnych, Brzegów Dolnych, Krościenka, Bandrowa. Szlak obejmie 5 miejscowości: Bandrów, Brzegi Dolne, Krościenko, Stebnik oraz Ustrzyki Dolne, gdzie szlak będzie miał swój początek w rynku. W Izbie Regionalnej została przygotowana mała ekspozycja poświęcona osadnictwu niemieckiemu, a powstający internetowy Rocznik Ustrzycki będzie zawierał również artykuł o osadnictwie niemieckim.

 

Szlak Kolonizacji Józefińskiej wpisuje się w realizowaną już kampanię promocyjną „Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne przyjazne turystom” oraz Ustrzycką Rozetę – specjalny program promocyjno - turystyczny ustrzyckiej gminy.

 

 

Tekst: Jacek Łeszega

  • DSCN9794

Simple Image Gallery Extended

 

 

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” w Ustrzykach Dolnych podejmuje działania w zakresie realizacji projektu pn. „Szlak Naftowy – jak to z ropą drzewiej bywało” dofinansowanego z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Współpraca i współfinansowanie działania: Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

  • img4

Simple Image Gallery Extended

 

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” w Ustrzykach Dolnych realizuje działania projektu pn. „Szlak Naftowy – jak to z ropą drzewiej bywało” dofinansowanego z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Współpraca i współfinansowanie działania: Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

  

 

Korona Ustrzyckich Gór

 

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno Kulturalne „Źródła Karpat” rozpoczyna realizację projektu „Utworzenie Szlaku Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości oraz Korony Ustrzyckich Gór dla rozwoju turystycznego gminy Ustrzyki Dolne”.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

Projekt obejmie wszystkie szczyty dookoła Ustrzyk Dolnych i będzie doskonałą propozycją dla całych rodzin do odbywania pieszych wędrówek.

Projekt dofinansowany w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu „Turystyka” na podstawie Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

 

Szlak Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości

 

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno Kulturalne „Źródła Karpat” rozpoczyna realizację projektu „Utworzenie Szlaku Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości oraz Korony Ustrzyckich Gór dla rozwoju turystycznego gminy Ustrzyki Dolne”.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

Projekt Szlak Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości obejmie wszystkie stanowiska i obiekty związane z historią ustrzyckiej gminy oraz będzie uatrakcyjnieniem oferty turystycznej gminy Ustrzyki Dolne.

Projekt dofinansowany w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu „Turystyka” na podstawie Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

 

Realizacja projektu pn. „Korona Ustrzyckich Gór – małe góry, moc kultury. Dziedzictwo ustrzyckich gór, dziedzictwem kulturowym Podkarpacia” przez Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat”

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 428/8931/18 z dnia 9 maja 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, realizowanego w 2018 roku.

W ramach konkursu złożono 97 ofert, z czego 43 przedsięwzięcia wybrano do dofinansowania. Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” zajęło drugie miejsce i otrzymało pełną pulę na działania projektu. Przy jego realizacji współpracuje z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

 

 

Organizacja seminarium naukowego pn. „I wojna światowa na ustrzyckiej ziemi a odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku”Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno Kulturalne „Źródła Karpat” rozpoczyna realizację projektu „I wojna światowa na ustrzyckiej ziemi a odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku – seminarium naukowe”, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 roku.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

Celem projektu jest organizacja seminarium poświęconego wydarzeniom I wojny światowej, odzyskaniu niepodległości na ziemi bieszczadzkiej oraz w dalszej części II wojnie światowej. Seminarium towarzyszyć będzie otwarcie Szlaku Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości – Etap I.

Projekt dofinansowany jest w ramach Uproszczonej Oferty Realizacji Zadania Publicznego z zakresu „Upowszechnianie kultury” na podstawie Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

 

 

Top