Jacek Łeszega

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością informuję Państwa o funkcjonowaniu strony internetowej, której utworzenie deklarowałem podczas mojej kampanii wyborczej. Pracując zawodowo i społecznie w dziedzinie niezwykle istotnej w gospodarce Bieszczadów, jaką jest turystyka, poznałem problemy, które rzutują na rozwój tego regionu. Turystyka, a z nią i kultura przyczyniają się do rozwoju różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego społeczności lokalnej. Wierzę, że podejmowane przeze mnie działania zawarte w programie przyniosą zamierzony efekt, czego przykładem jest moja praca zawodowa i społeczna w turystyce bieszczadzkiej.

W swoich zamierzeniach podejmę wszelkie działania związane z różnymi sferami życia społecznego i gospodarczego. Będę wspierał inicjatywy innych osób i instytucji mające na celu rozwój społeczności lokalnej. W ramach utworzonej strony będę informował społeczeństwo o wynikach mojej pracy radnego powiatowego oraz o wszystkich działaniach i sytuacjach związanych z funkcjonowaniem tej struktury samorządu terytorialnego.

Jacek Łeszega

Mieszkaniec Ustrzyk Dolnych, 51 lat, żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie: magister socjologii, kulturoznawca ze specjalnością kultura krajów karpackich, instruktor turystyki i rekreacji; przewodnik górski beskidzki i bieszczadzki, terenowy, Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego, pilot wycieczek krajowych, znakarz górskich szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Twórca Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych i jego wieloletni kierownik (1999-2007). Obecnie w wyniku przeprowadzonego konkursu Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

Pełni funkcję społeczną prezesa Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno – Kulturalnego „Źródła Karpat”. Jest członkiem Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” oraz Stowarzyszenia Aktywni dla Bieszczad.

Bezpartyjny.

W Radzie Powiatu Bieszczadzkiego po zmianach w statucie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Twórca i wieloletni organizator Karpackiego Jarmarku Turystycznego oraz innych imprez turystyczno-kulturalnych.

Odznaczony medalem „Za zasługi dla turystyki” oraz „Za zasługi w pracy z młodzieżą”, za zasługi w działalności turystycznej i na rzecz Województwa Podkarpackiego nagradzany w latach 2000, 2004 i 2007 roku przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Więcej informacji na stronach internetowych:

www.przewodnik-bieszczadzki.pl

www.bieszczady-przewodnicy.pl

 

Top