Praca i osiągnięcia BCTiP w 2 lata i 9 miesięcy

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended

 

Działania podejmowane po objęciu stanowiska inspektora ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

 

Udział w Komitecie Organizacyjnym Święta Podkarpackich Krystyn - 7 marca 2015 roku.

Udział w organizacji bezpłatnych badań mammograficznych - 9-20 kwietnia 2015 roku.

Udział w warsztatach organizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego - Aktywizacja branży turystycznej Bieszczadów i Beskidu Niskiego - 9 kwietnia 2015 roku.

Udział w wernisażu Janusza Dziduszko w ustrzyckiej bibliotece - 9 kwietnia 2015 roku.

Udział w debacie w ramach projektu "Nowe Otwarcie - Razem ku Przyszłości" - 16 kwietnia 2015 roku.

Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne - 21 kwietnia 2015 roku.

Odbiór końcowy tras do uprawiania nordic walking  - Nordic Walking Park "Gmina Ustrzyki Dolne" - 29 kwietnia 2015 roku.

Spotkanie z Panem Zbigniewem Kosakiewiczem w celu promocji Mini-muzeum na Brzegach Dolnych w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

Organizacja Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 20 kwietnia - 3 maja 2015 roku.

Udział w Święcie Lasu w Lutowiskach w dniu 24 kwietnia 2015 roku.

Udział w spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy NATURA 2000 - 12 maja 2015 roku.

Udział w spotkaniu podsumowującym edycję programu "Działaj Lokalnie VIII - 2014" i inicjującym "Działaj Lokalnie IX - 2015" - 12 maja 2015 roku.

Udział w spotkaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej "Bieszczady" w Sanoku - 15 maja 2015 roku.

Przygotowanie zarządzenia, karty zgłoszenia oraz regulaminu konkursu na logo i flagę reprezentacyjną Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne - przyjmowanie zgłoszeń - maj/czerwiec 2015 roku.

Spotkanie w celu wypracowania stanowiska w kwestii eliminacji zagrożenia w lasach powodowanego przez użytkowników pojazdów po uczęszczanych szlakach turystycznych - 11 czerwca 2015 roku.

Przygotowanie procedury w celu podjęcia uchwały dotyczącej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego czerwiec 2015 roku.

Założenie Komitetu Inicjatywnego i udział w jego pracach: podjęcie Akcji Oczyszczania Rzeki Strwiąż - marzec - czerwiec 2015 roku.

Udział w organizacji Biegów Górskich, Biegu Ulicznego oraz Dni Ustrzyk Dolnych - maj/czerwiec 2015 roku.

Organizacja 2 spotkań samorządu gminnego oraz branży turystycznej - 23 marca oraz 22 czerwca 2015 roku.

Przedstawienie prezentacji w języku niemieckim dla grupy uczniów z gimnazjum z Wadern – 1 lipca 2015 roku.

Akcja Sprzątania Szlaków Spacerowych – 11 lipca 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu na logo miasta i gminy Ustrzyki Dolne – 15 lipca 2015 roku.

Organizacja Karpackiego Jarmarku Turystycznego – 19 lipca 2015 roku.

Otwarcie podstacji Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych  - 4 sierpnia 2015 roku.

Organizacja promocji telewizyjnej Lato w Regionach oraz TVS – 16 sierpnia i 4 września 2015 roku.

Udział w I Eko-Forum Bieszczadzkich Wójtów i Burmistrzów – 30 sierpnia 2015 roku.

Obsługa promocyjna grupy radnych sołtysów i samorządowców z miasta i gminy Wojnicz – 4-5 września 2015 roku.

Działania radnego powiatu bieszczadzkiego, ponieważ wiąże się to również z działalnością inspektora ds. promocji.

Złożenie wniosków o:

- udział starostwa powiatowego w organizacji Karpackiego Jarmarku Turystycznego;

- przygotowywanie strategii rozwoju turystyki w powiecie bieszczadzkim; przygotowanie spotkania radnych powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego w Ustrzykach Dolnych;

- udział starostwa powiatowego w działaniach zmierzających do oczyszczania rzeki Strwiąż,

- prezentacji filmu o zanieczyszczeniu rzeki Strwiąż;

- debatę na temat szpitala powiatowego.

 

 

Top