Działania kulturalne

Współpraca i pomoc przy organizacji imprez kulturalnych. Praca społeczna.

 

Dbałość o zabytki dziedzictwa kulturowego. Praca społeczna - Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

 

Top