Szlak Kolonizacji Józefińskiej

Szlak Kolonizacji Józefińskiej – Przygotowanie

 

Wspólnie z burmistrzem Ustrzyk Dolnych podjąłem działania w sprawie utworzenia Szlaku Kolonizacji Józefińskiej. Ustaliliśmy wstępną koncepcję, burmistrz podjął działania w celu spotkania się w tej sprawie z przedstawicielami Ambasady Niemiec i Austrii, natomiast ja zająłem się sprawą merytoryczną i techniczną. Po uzgodnieniach z ambasadami pojechaliśmy na rozmowy do Warszawy. Oprócz spraw związanych ze Szlakiem Kolonizacji Józefińskiej poruszaliśmy w Instytucie Słowackim i Węgierskim temat udziału przedstawicieli instytutów w Karpackim Jarmarku Turystycznym.

21 lutego 2017 roku spotkaliśmy się z Panem Milanem Novotnym, Radcą Ambasady Republiki Słowackiej w Polsce, który jest jednocześnie dyrektorem Instytutu Słowackiego w Warszawie. Rozmawialiśmy o zaangażowaniu Instytutu i Ambasady Republiki Słowackiej w Karpackim Jarmarku Turystycznym. Warto przypomnieć, że jednym z celów Jarmarku jest promocja kultury i turystyki Karpat, w tym m. in. słowackich Karpat. Pan Dyrektor pozytywnie odniósł się do propozycji delegacji z Ustrzyk i już w lipcu będzie można jeszcze bliżej poznać kraj naszych sąsiadów w trakcie Karpackiego Jarmarku Turystycznego.

Również tego dnia w Warszawie doszło do spotkania z Panem Ministrem Martinem Meisel, Radcą Ambasady Republiki Austrii w Polsce, który jest jednocześnie dyrektorem Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. Głównym tematem rozmowy było planowane utworzenie przez gminę Ustrzyki Dolne oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji nowego "Szlaku Kolonizacji Józefińskiej". Warto podkreślić, że w ustrzyckiej gminie cztery osady powstały w czasie wspomnianej kolonizacji. Te osady to Bandrów Kolonia (1783 r.), Siegenthal na gruntach Berehów Dolnych (1788 r.), Steinfels na gruntach Stebnika (1784 r.) oraz Obersdorf na gruntach obecnie części Krościenka (1784 r.). Pan Minister zapewnił, że Ustrzyki Dolne mogą liczyć na pomoc przy organizacji nowego szlaku, który jest częścią austriackiej historii.

W dniu 22 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia "Szlaku Kolonizacji Józefińskiej" doszło do spotkania delegacji ustrzyckiej z Panem Friedem Nielsenem, Radcą Ambasady, który jest Kierownikiem Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Jak stwierdził w trakcie spotkania Pan Minister plany gminy Ustrzyki Dolne wpisują się w działania Ambasady w Roku Reformacji. Zadeklarował również pomoc organizacyjną i finansową przy przygotowaniu tego szlaku.

Kolejne owocne spotkanie miało miejsce w Węgierskim Instytucie Kultury im. Balassiego w Warszawie. Radca Ambasady Republiki Węgierskiej w Polsce, Dyrektor dr Janos Tischler pozytywnie odniósł się do zaangażowania Instytutu w promocję kultury węgierskiej w trakcie Karpackiego Jarmarku Turystycznego i zadeklarował wsparcie w tej inicjatywie.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9a
 • 9b
 • 9c

Simple Image Gallery Extended

 

Następnym etapem było opracowanie całościowe koncepcji szlaku, przygotowanie pism o patronat i dalsze prace nad wsparciem ze strony konsulatów. Otrzymaliśmy takie wsparcie od Konsula Generalnego Konsulatu Republiki Austrii w Krakowie, który zadeklarował pomoc przy tym przedsięwzięciu. Jednocześnie utrzymuję ścisły kontakt z panią profesor Brygidą Helbig, która zadeklarowała pomoc i dostarcza mi materiały do utworzenia szlaku oraz do powstającego w Izbie Regionalnej Działu Kolonizacji Józefińskiej. Przygotowałem wniosek o dofinansowanie działania. Wcześniej udałem się w teren, aby sprawdzić możliwości wykonania takiego szlaku. Wkrótce podejmiemy działania doprowadzające do uporządkowywania cmentarzy ewangelickich.

 

 • P1010002
 • P1010003
 • P1010004
 • P1010005
 • P1010006
 • P1010007
 • P1010008
 • P1010009
 • P1010010
 • P1010011
 • P1010012
 • P1010013
 • P1010014
 • P1010015
 • P1010023
 • P1010024
 • P1010025
 • P1010026
 • PICT0069
 • PICT0070
 • PICT0071
 • PICT0072
 • PICT0073
 • PICT0074
 • PICT0075
 • PICT0076
 • PICT0077
 • PICT0078
 • PICT0079
 • PICT0080

Simple Image Gallery Extended

 

Szlak Kolonizacji Józefińskiej – następne działania

 

3.07.2017 – Działania zmierzające do uporządkowania cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Ustrzyki Dolne

 

W dniach 3 – 8 lipca przeprowadzono akcje sprawdzające stan cmentarzy ewangelickich. W dniu 3 lipca 2017 roku Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych oraz Jacek Łeszega z Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych sprzątali cmentarz ewangelicki w Brzegach Dolnych.

W dniu 4 lipca 2017 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przeprowadzili również akcję oczyszczającą na terenie cmentarza ewangelickiego w Brzegach Dolnych.

W dniu 5 lipca 2017 roku z panią Haliną Tarnawską dyrektor BCTiP udał się do Bandrowa, na Brzegi Dolne, do Krościenka i Stebnika, aby sprawdzić stan cmentarzy ewangelickich z określeniem miejsc do zamontowania tablic informacyjnych.

W dniu 6 lipca 2017 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przeprowadzili również akcję oczyszczającą na terenie cmentarza ewangelickiego w Krościenku, a po południu Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych oraz Jacek Łeszega z Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych sprzątali dalej cmentarz ewangelicki w Brzegach Dolnych.

W dniu 7 lipca 2017 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przeprowadzili dalszą akcję oczyszczającą na terenie cmentarza ewangelickiego w Krościenku.

 

Tekst: Jacek Łeszega

 

Zdjęcia: Jacek Łeszega, Piotr Markowicz, Teofil Uszak

 • 1
 • 10
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 11
 • 110
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 7
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 8
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 9
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Simple Image Gallery Extended

17.07.2017 – Montowanie tablicy informacyjnej Szlaku Kolonizacji Józefińskiej w Ustrzykach Dolnych i na Brzegach Dolnych

 

Po przygotowaniach tablic na stolarni zaczęto montować tablice w terenie. Pierwsze miejscowości, w których zamontowano pierwsze elementy nowej infrastruktury turystycznej to Ustrzyki Dolne i Brzegi Dolne.

 

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 • PICT0723
 • PICT0724
 • PICT0725
 • PICT0726
 • PICT0727
 • PICT0728
 • PICT0729
 • PICT0730
 • PICT0731
 • PICT0733
 • PICT0734
 • PICT0735
 • PICT0736
 • PICT0737
 • PICT0738
 • PICT0739
 • PICT0740
 • PICT0741
 • PICT0744
 • PICT0745
 • PICT0746
 • PICT0747
 • PICT0748

Simple Image Gallery Extended

 

19.07.2017 – Montowanie tablicy informacyjnej Szlaku Kolonizacji Józefińskiej w Bandrowie i na Stebniku


Po przygotowaniach tablic na stolarni zaczęto montować dalsze tablice w terenie. Następne miejscowości, w których zamontowano dalsze elementy nowej infrastruktury turystycznej to Bandrów i Stebnik.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

 • IMG_7801
 • IMG_7802
 • IMG_7803
 • IMG_7804
 • IMG_7805
 • IMG_7806
 • IMG_7807
 • IMG_7808
 • IMG_7809
 • IMG_7901
 • IMG_7902
 • IMG_7903
 • IMG_7904
 • IMG_7905

Simple Image Gallery Extended

 

V dzień Karpackiego Jarmarku Turystycznego – 28.07.2017 - Otwarcie Szlaku Kolonizacji Józefińskiej

 

Po otwarciu Izby Regionalnej, prezentacji wystawy „Ustrzyki dawniej i dziś” przyszła kolej na otwarcie Szlaku Kolonizacji Józefińskiej.

Zaproszeni goście wyjechali w teren, aby otworzyć szlak związany z historią osadnictwa niemieckiego, którego początek jest na ustrzyckim rynku. Trasa następnie wiedzie przez miejscowości: Bandrów, Stebnik, Krościenko, Brzegi Dolne.

Szlak został otwarty dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, a patronat nad przedsięwzięciem objęła Ambasada Niemiecka oraz Konsul Honorowy Generalny Republiki Austrii w Krakowie.

Działania związane ze Szlakiem Kolonizacji Józefińskiej znalazły również uznanie komisji z Programu X Działaj Lokalnie 2017, gdzie Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat”, współorganizator wydarzeń karpackich, uzyskało dofinansowanie ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Bieszczadzkiej – Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych na projekt „Nasza Ziemia Obiecana – od przybycia do wygnania”. Wsparcie finansowe Ambasady Republiki Federalnej Niemiec zaś związane było z realizacją projektu „Szlak Kolonizacji Józefińskiej – Historia osadnictwa niemieckiego w Bieszczadach”.

 

Tekst: Jacek Łeszega

Zdjęcia: Jacek Łeszega/BCTiP

 • IMG_7612
 • IMG_7613
 • IMG_7614
 • IMG_7615
 • IMG_7620
 • IMG_7621
 • IMG_7622
 • IMG_7625
 • IMG_7626

Simple Image Gallery Extended

 • P7280199
 • P7280200
 • P7280201
 • P7280202
 • P7280203
 • P7280204
 • P7280205
 • P7280206
 • P7280207
 • P7280208
 • P7280209
 • P7280210
 • P7280211
 • P7280212
 • P7280213
 • P7280214
 • P7280215
 • P7280216
 • P7280217
 • P7280218
 • P7280219
 • P7280220
 • P7280221
 • P7280222
 • P7280223
 • P7280224
 • P7280225

Simple Image Gallery Extended

 • IMG_7801
 • IMG_7802
 • IMG_7803
 • IMG_7804
 • IMG_7805
 • IMG_7806
 • IMG_7807
 • IMG_7808
 • IMG_7809
 • IMG_7810
 • IMG_7811
 • IMG_7812
 • IMG_7813
 • IMG_7814
 • IMG_7815
 • IMG_7816
 • IMG_7817
 • P7280226
 • P7280229
 • P7280231
 • P7280233
 • P7280234
 • P7280235
 • P7280236
 • P7280237
 • P7280239
 • P7280240
 • P7280241
 • P7280242
 • P7280245

Simple Image Gallery Extended

 • IMG_7818
 • IMG_7819
 • IMG_7820
 • IMG_7821
 • IMG_7823
 • P7280267
 • P7280268
 • P7280269
 • P7280270
 • P7280272
 • P7280273
 • P7280274
 • P7280275
 • P7280276
 • P7280277
 • P7280278
 • P7280279
 • P7280280
 • P7280281
 • P7280282
 • P7280283
 • P7280284
 • P7280285
 • P7280286
 • P7280288
 • P7280289
 • P7280290

Simple Image Gallery Extended

 • IMG_7825
 • IMG_7828
 • IMG_7829
 • IMG_7831
 • IMG_7832
 • IMG_7834
 • IMG_7835
 • IMG_7836
 • IMG_7837
 • IMG_7838
 • IMG_7839
 • IMG_7843
 • IMG_7844
 • IMG_7845
 • IMG_7847
 • IMG_7849
 • IMG_7850
 • IMG_7851

Simple Image Gallery Extended

 

 

 

Top