Szlak Naftowy – informacje

Powstanie Szlaków turystycznych na terenie Brzegów Dolnych i rzekome kontrowersje w związku z ich powstaniem i funkcjonowaniem

 

Taki krótki tekst napisałem do Gazety Bieszczadzkiej w odpowiedzi na zarzuty sołtysa Brzegów Dolnych pana Tadeusza Domaradzkiego w sprawie braku konsultacji i rozmów przy tworzeniu Szlaku Naftowego.

 

Szanowna Redakcjo!

 

W odpowiedzi na zarzuty sołtysa Brzegów Dolnych pana Tadeusza Domaradzkiego w sprawie braku konsultacji i rozmów przy tworzeniu Szlaku Naftowego.

 

Pan sołtys w swoim artykule informuje, że przy powstaniu Szlaku Naftowego nie było żadnej konsultacji z nim, Radą Sołecką oraz mieszkańcami Brzegów Dolnych. Chciałbym przypomnieć panu sołtysowi o spotkaniu u burmistrza Ustrzyk Dolnych, gdzie Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych przypomnieli panu sołtysowi, że informowali sołtysa o tym, że przez wieś poprowadzony będzie ten szlak i w jakim miejscu powstanie jego infrastruktura. Co więcej, przeanalizowałem protokół z dnia 18 października 2016 roku z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzegi Dolne, w którym to protokole jest informacja Stowarzyszenia „Homo Homini" o szeroko pojętej działalności kulturalnej i promowaniu regionu, czyli Brzegów Dolnych. Jak zapewniali mnie członkowie tego stowarzyszenia, na tym posiedzeniu przedstawiono założenie powstania różnych szlaków na terenie Brzegów Dolnych, w tym i naftowego.

Chciałbym przypomnieć panu sołtysowi o jego zerowym zaangażowaniu w powstanie szlaków turystycznych na terenie Brzegów Dolnych, poczynając od Szlaku Kolonizacji Józefińskiej, kończąc na Szlaku Naftowym. Współpracowałem ściśle z mieszkańcami Brzegów Dolnych, czyli Stowarzyszeniem na rzecz holistycznego rozwoju człowieka „Homo Homini” i Pozytywnie Zakręconymi Mieszkańcami Brzegów Dolnych. Trudno jest natomiast współpracować z kimś, kto nie wykazuje takiej chęci i nie jest zainteresowany współpracą. Na dowód tego przedstawiam zdjęcia z tworzenia szlaków oraz większy opis jak powstawały w/w szlaki, jak przebiegało zaangażowanie różnych osób i instytucji. Pojawi się to na mojej prywatnej stronie internetowej: www.jacekleszega.pl., w zakładce Szlak Naftowy - informacje. Znajdą się tam też materiały informacyjne o odwiedzaniu Szlaku Naftowego i minimuzeum kopalnictwa ropy naftowej, zainteresowaniu nim, jego promocji. Ta sama sytuacja jest ze Szlakiem Kolonizacji Józefińskiej. Dlaczego na tej stronie? Realizowałem zadania tworzenia szlaków również jako prezes Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno – Kulturalnego „Źródła Karpat”, nie szczędząc na to m. in. swojego wolnego czasu. Tym samym informacje o moich działaniach społecznych pojawiają się na tej stronie internetowej.

Na koniec rada do pana sołtysa - nie wypada pisać o tym, że turysta dzwoni i pyta się dlaczego nie jest odśnieżona ścieżka do minimuzeum. Świadczy to tylko o sołtysie.

 

 

Z poważaniem

Jacek Łeszega

 

 

 

Ze względu na dużą objętość przedstawiam informacje na temat powstawania szlaków turystycznych na terenie Brzegów Dolnych na mojej stronie internetowej.

 

W dniu 10 marca spotkałem się z sołtysem oraz mieszkańcami Brzegów Dolnych, czyli przedstawicielami Stowarzyszenia „Homo Homini” oraz Pozytywnie Zakręconych Mieszkańców Brzegów Dolnych w Brzegach Dolnych. Na tym spotkaniu ustalone zostały prace przy tworzeniu Szlaku Kolonizacji Józefińskiej oraz Szlaku Naftowego. Poinformowałem przy okazji o bardzo owocnym spotkaniu w Warszawie.

 

Wcześniej odbyłem rozmowy z niektórymi mieszkańcami i mówiłem im, że takie są moje zamierzenia, jeśli chodzi o Brzegi Dolne. Była pełna akceptacja, ale też i pewne niedowierzanie, że to może się udać. Otrzymałem natomiast zapewnienie, że pomoc będzie z każdej strony i mieszkańcy zaangażują się w powstanie infrastruktury turystycznej.

 

 • P1010002
 • P1010003
 • P1010004
 • P1010005
 • P1010006
 • P1010007
 • P1010008
 • P1010009
 • P1010010
 • P1010011
 • P1010012
 • P1010013
 • P1010014
 • P1010016
 • P1010020
 • P1010023
 • P1010024
 • P1010025
 • P1010026
 • P1010029
 • PICT0069
 • PICT0070
 • PICT0071
 • PICT0072
 • PICT0073
 • PICT0074
 • PICT0075
 • PICT0076
 • PICT0077
 • PICT0080

Simple Image Gallery Extended

 

Będąc zadowolonymi z tych rozmów podjęliśmy decyzję, że będziemy realizować wspólnie czyszczenie cmentarza ewangelickiego i udamy się też na rekonesans od Brzegów Dolnych po Bandrów, aby zlokalizować odpowiednie miejsca pod szlak naftowy. Założenie było takie, że powstają 2 części szlaku naftowego: 1 część prowadzi z Ustrzyk Dolnych do Bandrowa, a potem przez Stebnik do Brzegów Dolnych, gdzie zamiarem miało być powstanie minmuzeum kopalnictwa ropy naftowej; 2 część z Brzegów Dolnych przez Łodynę, Leszczowate, Brelików, Ropienkę, Serednicę, Dźwiniacz Dolny, Łodynę, Brzegi Dolne i na koniec szlaku do Ustrzyk Dolnych.

 

 • P1010098
 • P1010103
 • P1010105
 • P1010108
 • P1010116
 • P1010118
 • P1010122
 • P1010187
 • P1010189
 • P1010191
 • P1010195
 • P1010198
 • P1010212
 • P1010213
 • P1010217
 • P1010223
 • P1010225
 • P1010237
 • P1010238
 • P1010270
 • P1010274

Simple Image Gallery Extended

 

W dniu 26 marca udałem się z przedstawicielem Brzegów Dolnych oraz kolegą z Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego „Źródła Karpat” Marianem Pałaszem na rekonesans z Brzegów Dolnych do Bandrowa i z powrotem.

Zawiązywała się konkretna koncepcja stworzenia tego szlaku. W międzyczasie doszły do nas bardzo dobre informacje, i jak wspomniałem wcześniej o spotkaniu w Warszawie, to ono bardzo mocno zaważyło na dalszych pracach na terenie Brzegów Dolnych. Wyjazd do Warszawy okazał się bardzo owocny. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Ustrzyki Dolne mogą liczyć na przychylność Ambasady Niemieckiej w Warszawie. Przyjęto nas również w Austriackim Forum Kultury. Po przyjeździe napisałem wniosek w języku polskim na Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych. Okazało się, że Ambasada Republiki Federalnej Niemiec nie może przekazać środków finansowych na samorząd gminny, tylko na stowarzyszenie. 13 marca otrzymałem z Sądu Rejonowego po zaledwie miesięcznym oczekiwaniu (bardzo dobrze przygotowane dokumenty) informację o zarejestrowaniu Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego „Źródła Karpat”. Zatem napisałem wniosek do Ambasady na stowarzyszenie, ale tym razem okazało się, że musi być w języku niemieckim lub angielskim. Wybrałem niemiecki i tym samym rozpoczęła się współpraca z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Wniosek przekazany w języku niemieckim uzyskał akceptację w ambasadzie ministra niemieckiego pana Frieda Nielsena i rozpoczęły się żmudne prace w ramach projektu. Projekt nazywał się „Szlak Kolonizacji Józefińskiej – Historia osadnictwa niemieckiego w Bieszczadach”. Sukces goni sukces, jeśli się pracuje, aby on był. Następny wniosek pn. „Nasz Ziemia Obiecana – od przybycia do wygnania” uzyskał akceptację komisji konkursowej Działaj Lokalnie X 2017 i otrzymał dofinansowanie na działania projektu.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9a
 • 9b
 • 9c

Simple Image Gallery Extended

 

Mieszkańcy Brzegów Dolnych interesowali się tymi projektami, że powstanie u nich ważna część Szlaku Kolonizacji Józefińskiej, że Brzegi Dolne będą znane nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Widać było niezwykłą chęć działania w sołectwie.

Ale gdzie był sołtys? Nie widziałem żadnego zainteresowania sołtysa Brzegów Dolnych powstaniem tego szlaku.

 

 • IMG_2506
 • IMG_2507
 • IMG_2513
 • IMG_2514
 • IMG_2516
 • IMG_2521
 • IMG_2526
 • IMG_2528
 • IMG_2535
 • IMG_2539
 • IMG_2544
 • PICT0491
 • PICT0492
 • PICT0493

Simple Image Gallery Extended

 

26 maja odwiedził nas Konsul Generalny Honorowy Republiki Austrii w Krakowie, który zawitał do nas, aby zobaczyć Szlak Kolonizacji Józefińskiej.

Tym razem dobrze, że nie było nigdzie tego sołtysa Brzegów Dolnych. Mógłby wystraszyć naszego konsula. Ale Konsul dowiedział się o Brzegach Dolnych.

 

Prace prowadzone były w 5 miejscowościach i wymagały olbrzymiego zaangażowanie wielu ludzi. Przypomnę, że prace na cmentarzu ewangelickim w Bandrowie, Stebniku oraz Krościenku prowadzone były przy olbrzymim wsparciu Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego „Źródła Karpat”. Burmistrz Ustrzyk Dolnych wspierał nasze działania i dzięki temu udało się tak wiele zrobić. Bardzo ważne jest to, że wspierali nasz działania: pan sołtys z Bandrowa Jarek Kusznirski oraz pani sołtys z Krościenka Aleksandra Ziembicka. Na Brzegach Dolnych sytuacja wyglądała trochę inaczej, chociaż tutaj też było duże wsparcie ze strony burmistrza. Obrzymią pracę wykonali mieszkańcy Brzegów Dolnych.

 

 • 20170703_154855
 • 20170703_161147
 • 20170703_161238
 • 20170703_161251
 • 20170703_161254
 • 20170703_161317
 • 20170703_161321
 • 20170703_161324
 • 20170703_161426
 • 20170703_161438
 • 20170703_161537
 • 20170703_161636
 • 20170703_162133
 • 20170703_162136
 • 20170703_162141
 • 20170703_162143
 • 20170703_162144
 • 20170703_162147
 • 20170703_162152
 • 20170703_162203
 • 20170703_162206
 • 20170703_162207
 • 20170703_162208
 • 20170703_162209
 • 20170703_162215
 • 20170703_162216
 • 20170703_162219
 • 20170703_162220
 • 20170703_162221
 • 20170703_162222
 • 20170703_162237
 • 20170703_162238
 • 20170703_162240
 • 20170703_162241
 • 20170703_162244
 • 20170703_162246
 • 20170703_162254
 • 20170703_162308
 • 20170703_162310
 • 20170703_1623100
 • 20170703_162314
 • 20170703_162315
 • 20170703_162316
 • 20170703_162321
 • 20170703_162322
 • 20170703_162328
 • 20170703_162338
 • 20170703_162339
 • 20170703_162341
 • 20170703_162348
 • 20170703_162409
 • 20170703_162423
 • 20170703_162443
 • 20170703_162446
 • 20170703_162448
 • 20170703_162455
 • 20170703_162507
 • 20170703_162526
 • 20170703_162536
 • 20170703_162719
 • 20170703_162721
 • 20170703_162741
 • 20170703_162747
 • 20170703_162748
 • 20170703_1627480
 • 20170703_162749
 • 20170703_162754
 • 20170703_162755
 • 20170703_162756
 • 20170703_162758
 • 20170703_162759
 • 20170703_162801
 • 20170703_162804
 • 20170703_162805
 • 20170703_162808
 • 20170703_162809
 • 20170703_162821
 • 20170703_163314
 • 20170703_163335
 • 20170703_163338
 • 20170703_163341
 • 20170703_163343
 • 20170703_163345
 • 20170703_163347
 • 20170703_163451
 • 20170703_163453
 • 20170703_163455
 • 20170703_163503
 • 20170703_163504
 • 20170703_163505
 • 20170703_163506
 • 20170703_163512
 • 20170703_163513
 • 20170703_163516
 • 20170703_163518
 • 20170703_164206
 • 20170703_164213
 • 20170703_164214
 • 20170703_164217
 • 20170703_164219
 • 20170703_164223
 • 20170703_164225
 • 20170703_164226
 • 20170703_164239
 • 20170703_164241
 • 20170703_164242
 • 20170703_164257
 • 20170703_1642570
 • 20170703_164302
 • 20170703_164303
 • 20170703_164304
 • 20170703_164311
 • 20170703_164312
 • 20170703_164321
 • 20170703_1643210
 • 20170703_164322
 • 20170703_164323
 • 20170703_164324
 • 20170703_164330
 • 20170703_164338
 • 20170703_164340
 • 20170703_164341
 • 20170703_164342
 • 20170703_164343
 • 20170703_1643430
 • 20170703_164344
 • 20170703_164345
 • 20170703_164440
 • 20170703_164447
 • 20170703_164747
 • 20170703_164750
 • 20170703_164811
 • 20170703_164813
 • 20170703_164816
 • 20170703_164821
 • 20170703_171309
 • 20170703_171310
 • 20170703_171313
 • 20170703_171336
 • 20170703_171340
 • 20170703_171342
 • 20170703_171344
 • 20170703_171345
 • 20170703_171348
 • 20170703_171434
 • 20170703_171437
 • 20170703_171439
 • 20170703_171440
 • 20170703_174532
 • 20170703_174535
 • 20170703_174541
 • 20170703_174543
 • 20170703_174544
 • 20170703_174551
 • 20170703_174552
 • 20170703_181606
 • 20170703_181715
 • 20170703_181716
 • 20170703_181727
 • 20170703_181741
 • 20170703_181745

Simple Image Gallery Extended

 

Zdjęcia pokazują zaangażowanie mieszkańców Brzegów Dolnych w odczyszczenie cmentarza ewangelickiego. Widać i moją osobę, która również angażowała się w czyszczenie cmentarza i inne prace społeczne na rzecz Brzegów.

 

Ale gdzie był sołtys Brzegów Dolnych?

 

 • IMG_7906
 • IMG_7907
 • IMG_7910
 • IMG_7911
 • IMG_7912
 • IMG_7913
 • IMG_7914
 • IMG_7915
 • IMG_7916
 • IMG_7917
 • IMG_7918
 • IMG_7919
 • IMG_7920
 • IMG_7921
 • IMG_7922
 • IMG_7923
 • IMG_7924
 • IMG_7925
 • IMG_7926
 • IMG_7927
 • IMG_7928
 • IMG_7929
 • IMG_7930
 • IMG_7931
 • IMG_7932
 • IMG_7933
 • IMG_7934
 • IMG_7935
 • IMG_7936
 • IMG_7937
 • IMG_7938

Simple Image Gallery Extended

 

 • P1010001
 • P1010002
 • P1010003
 • P1010004
 • P1010005
 • P1010007
 • P1010009
 • P1010010
 • P1010011
 • P1010012
 • P1010013

Simple Image Gallery Extended

 

 • 20170721_093353
 • 20170724_125440
 • 20170724_125722
 • 20170724_140435
 • 20170724_140500
 • 20170725_093730
 • 20170725_113154

Simple Image Gallery Extended

 

 • PICT0723
 • PICT0724
 • PICT0725
 • PICT0726
 • PICT0727
 • PICT0728
 • PICT0729
 • PICT0730
 • PICT0731
 • PICT0732
 • PICT0733
 • PICT0734
 • PICT0735
 • PICT0736
 • PICT0737
 • PICT0738
 • PICT0739
 • PICT0740
 • PICT0741
 • PICT0744
 • PICT0745
 • PICT0746
 • PICT0747
 • PICT0748

Simple Image Gallery Extended

 

 • IMG_7801
 • IMG_7802
 • IMG_7803
 • IMG_7804
 • IMG_7805
 • IMG_7806
 • IMG_7807
 • IMG_7808
 • IMG_7809
 • IMG_7901
 • IMG_7902
 • IMG_7903
 • IMG_7904
 • IMG_7905

Simple Image Gallery Extended

 

 • IMG_7626
 • IMG_7627
 • IMG_7628
 • IMG_7629
 • IMG_7630
 • IMG_7631
 • IMG_7632
 • IMG_7633

Simple Image Gallery Extended

 

Postawiono łącznie 5 tablic w takich miejscowościach: Ustrzyki Dolne, Bandrów, Stebnik, Krościenko, Brzegi Dolne. Przy ustawianiu tablic mieliśmy pomoc pracowników Urzędu Miejskiego w ramach wykonywanej pracy w urzędzie.

 

 • IMG_7601
 • IMG_7602
 • IMG_7603
 • IMG_7604
 • IMG_7605
 • IMG_7606
 • IMG_7607
 • IMG_7608
 • IMG_7609
 • IMG_7610
 • IMG_7611
 • IMG_7612
 • IMG_7613
 • IMG_7614
 • IMG_7615
 • IMG_7616
 • IMG_7617
 • IMG_7618
 • IMG_7619
 • IMG_7620
 • IMG_7621
 • IMG_7622
 • IMG_7623
 • IMG_7624
 • IMG_7625

Simple Image Gallery Extended

 

Przygotowywaliśmy się do otwarcia Szlaku Kolonizacji Józefińskiej, ale zanim to nastąpiło, to w ramach Karpackiego Jarmarku Turystycznego w dniu 25 lipca 2017 roku odbył się dzień promocyjny Brzegów Dolnych. Mieszkańcy przygotowali się do tej uroczystości, ale gdzie był wtedy sołtys Brzegów? Tego nikt nie wiedział. Wszyscy pytali o niego.

 

 • P1010069
 • P1010070
 • P1010071
 • P1010072
 • P1010073
 • P1010074
 • P1010075
 • P1010076
 • P1010077
 • P1010078
 • P1010079
 • P1010081
 • P1010082
 • P1010083
 • P1010084
 • P1010085
 • P1010086
 • P1010087
 • P1010088
 • P1010089
 • P1010090
 • P1010091
 • P1010092
 • P1010093
 • P1010094
 • P1010095
 • P1010096
 • P1010097
 • P1010098
 • P1010099
 • P1010100
 • P1010101
 • P1010103
 • P1010104
 • P1010105
 • P1010106
 • P1010107
 • P1010108
 • P1010109
 • P1010110
 • P1010111
 • P1010112
 • P1010113
 • P1010114
 • P1010115
 • P1010116
 • P1010117
 • P1010118
 • P1010119
 • P1010120
 • P1010121
 • P1010122
 • P1010123
 • P1010124
 • P1010125
 • P1010126
 • P1010127
 • P1010128
 • P1010129
 • P1010130
 • P1010131
 • P1010132
 • P1010133
 • P1010134
 • P1010135
 • P1010136
 • P1010137
 • P1010138
 • P1010140
 • P1010141
 • P1010142
 • P1010145
 • P1010146
 • P1010148
 • P1010149
 • P1010150
 • P1010151
 • P1010152
 • P1010153
 • P1010154
 • P1010156
 • P1010157
 • P1010158
 • P1010161
 • P1010162
 • P1010163
 • P1010164
 • P1010165
 • P1010166
 • P1010167
 • P1010168
 • P1010169
 • P1010171
 • P1010172
 • P1010173
 • P1010174
 • P1010175
 • P1010176
 • P1010177
 • P1010178
 • P1010179
 • P1010180
 • P1010181
 • P1010182
 • P1010184
 • P1010185
 • P1010186
 • P1010187
 • P1010188
 • P1010189
 • P1010190
 • P1010191
 • P1010192
 • P1010193
 • P1010194
 • P1010196
 • P1010197
 • P1010198
 • P1010199
 • P1010200
 • P1010201
 • P1010202
 • P1010203
 • P1010204
 • P1010205
 • P1010206
 • P1010207
 • P1010209
 • P1010210
 • P1010211
 • P1010212
 • P1010213
 • P1010214
 • P1010215
 • P1010216
 • P1010217
 • P1010218
 • P1010219
 • P1010220
 • P1010221
 • P1010222
 • P1010223
 • P1010224
 • P1010225
 • P1010226
 • P1010227
 • P1010228
 • P1010229
 • P1010230
 • P1010231
 • P1010232
 • P1010233
 • P1010234
 • P1010235
 • P1010236
 • P1010237
 • P1010238
 • P1010239
 • P1010240
 • P1010241
 • P1010242
 • P1010243
 • P1010244
 • P1010245
 • P1010247
 • P1010248
 • P1010249
 • P1010250
 • P1010251
 • P1010252
 • P1010253
 • P1010254
 • P1010255
 • P1010256
 • P1010257
 • P1010258
 • P1010259
 • P1010260
 • P1010261
 • P1010262
 • P1010263
 • P1010264
 • P1010265
 • P1010266
 • P1010267
 • P1010268
 • P1010269
 • P1010270
 • P1010271
 • P1010272
 • P1010273
 • P1010274
 • P1010276
 • P1010277
 • P1010278
 • P1010279
 • P1010280
 • P1010281
 • P1010282
 • P1010283
 • P1010284
 • P1010285
 • P1010286
 • P1010287
 • P1010288
 • P1010289
 • P1010290
 • P1010291
 • P1010292
 • P1010293
 • P1010294
 • P1010295
 • P1010296
 • P1010297
 • P1010298
 • P1010299
 • P1010300
 • P1010301
 • P1010302
 • P1010303
 • P1010304
 • P1010305
 • P1010306
 • P1010307
 • P1010308
 • P1010309
 • P1010310
 • P1010311
 • P1010312
 • P1010313
 • P1010314
 • P1010315
 • P1010316
 • P1010317
 • P1010318
 • P1010319
 • P1010320
 • P1010321
 • P1010322
 • P1010323
 • P1010324
 • P1010326
 • P1010327
 • P1010328
 • P1010329
 • P1010330
 • P1010331
 • P1010332
 • P1010333
 • P1010334
 • P1010335
 • P1010336
 • P1010337
 • P1010338
 • P1010339
 • P1010340
 • P1010341
 • P1010342
 • P1010343
 • P1010344
 • P1010345
 • P1010346
 • P1010347
 • P1010348
 • P1010349
 • P1010350
 • P1010351
 • P1010353
 • P1010354
 • P1010355
 • P1010356
 • P1010357
 • P1010358
 • P1010359
 • P1010360
 • P1010361
 • PICT0352
 • PICT0353
 • PICT0354
 • PICT0355
 • PICT0356
 • PICT0357
 • PICT0358
 • PICT0359
 • PICT0360
 • PICT0361
 • PICT0362
 • PICT0363
 • PICT0364
 • PICT0365
 • PICT0366
 • PICT0367
 • PICT0368
 • PICT0369
 • PICT0370
 • PICT0371
 • PICT0372
 • PICT0373
 • PICT0374
 • PICT0375
 • PICT0376
 • PICT0377
 • PICT0378
 • PICT0379
 • PICT0380
 • PICT0381
 • PICT0382
 • PICT0383
 • PICT0384
 • PICT0385
 • PICT0386
 • PICT0387
 • PICT0388
 • PICT0389
 • PICT0390
 • PICT0391
 • PICT0392
 • PICT0393
 • PICT0394
 • PICT0395
 • PICT0396
 • PICT0397
 • PICT0398
 • PICT0399
 • PICT0400
 • PICT0401
 • PICT0402
 • PICT0403
 • PICT0404
 • PICT0405
 • PICT0406
 • PICT0407
 • PICT0408
 • PICT0409
 • PICT0410
 • PICT0411
 • PICT0412
 • PICT0413
 • PICT0414
 • PICT0415
 • PICT0416
 • PICT0417
 • PICT0418

Simple Image Gallery Extended

 

Wymieniłem już na początku wstępne działania związane z tworzeniem Szlaku Naftowego. Na początku maja pojechałem rowerem na całodniowy rekonesans w celu przygotowania dokumentacji dotyczącej powstania szlaku naftowego. A 4 maja przyjechała do nas delegacja z PGNIG z Sanoka, aby przekonać się naocznie co do sensu propozycji przygotowania i realizacji projektu. Bardzo spodobała się koncepcja szlaku naftowego. Przygotowałem projekt, który został złożony do Fundacji PGNiG w Warszawie. W lipcu przed samym Karpackim Jarmarkiem Turystycznym otrzymałem wspaniałą wiadomość o przyznaniu przez Fundację PGNiG z Warszawy środków finansowych na powstanie szlaku naftowego. Tą informacją podzieliłem się natychmiast z mieszkańcami Brzegów Dolnych. Praca wymagała przy szlaku wielkiego zaangażowania ze strony mieszkańców i oczywiście bardzo temu podołali. Przede wszystkim zaangażowali się w utworzenie Minimuzeum Kopalnictwa Ropy Naftowej. Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” dokonało zakupu infrastruktury naftowej, natomiast mieszkańcy przewieźli je, odmalowali i umieścili w odpowiednim miejscu, gdzie nie przeszkadzają nikomu, ba wręcz zachęcają do odwiedzenia tego miejsca. No poza jedną osobą.

 

 

 • 102
 • 105
 • P1010018
 • P1010021
 • P1010022
 • P1010025
 • P1010026
 • P1010028
 • P1010029
 • P1010030
 • P1010031
 • P1010032
 • P1010033
 • P1010035
 • P1010036
 • P1010037
 • P1010039
 • P1010040
 • P1010042
 • P1010043

Simple Image Gallery Extended

 

Działania od razu były na dwóch biegunach: Szlak Kolonizacji Józefińskiej i Szlak Naftowy. Ale najpierw czekały nas wytężone prace przy Karpackim Jarmarku Turystycznym oraz Szlaku Kolonizacji Józefińskiej. 
Przed otwarciem Szlaku Kolonizacji Józefińskiej i Karpackim Jarmarkiem Turystycznym przygotowaliśmy cmentarz ewangelicki w Brzegach Dolnych.

 

 

 • IMG_7406
 • IMG_7407
 • IMG_7409
 • IMG_7410
 • IMG_7411
 • IMG_7412
 • IMG_7413
 • IMG_7415
 • IMG_7416
 • IMG_7418
 • IMG_7419
 • IMG_7420
 • IMG_7421
 • IMG_7422
 • IMG_7423
 • IMG_7424
 • IMG_7601
 • IMG_7602
 • IMG_7603
 • IMG_7604
 • IMG_7605
 • IMG_7606
 • IMG_7607
 • IMG_7608
 • IMG_7609
 • IMG_7610

Simple Image Gallery Extended

 • P7280199
 • P7280200
 • P7280201
 • P7280202
 • P7280203
 • P7280204
 • P7280205
 • P7280206
 • P7280207
 • P7280208
 • P7280209
 • P7280210
 • P7280211
 • P7280212
 • P7280213
 • P7280214
 • P7280215
 • P7280216
 • P7280217
 • P7280218
 • P7280219
 • P7280220
 • P7280221
 • P7280222
 • P7280223
 • P7280224
 • P7280225
 • P7280226
 • P7280227
 • P7280228
 • P7280229
 • P7280230
 • P7280231
 • P7280232
 • P7280233
 • P7280234
 • P7280235
 • P7280236
 • P7280237
 • P7280238
 • P7280239
 • P7280240
 • P7280241
 • P7280242
 • P7280243
 • P7280244
 • P7280245
 • P7280246
 • P7280247
 • P7280248
 • P7280249
 • P7280250
 • P7280252
 • P7280253
 • P7280254
 • P7280255
 • P7280256
 • P7280257
 • P7280258
 • P7280259
 • P7280260
 • P7280261
 • P7280262
 • P7280263
 • P7280264
 • P7280265
 • P7280266
 • P7280267
 • P7280268
 • P7280269
 • P7280270
 • P7280271
 • P7280272
 • P7280273
 • P7280274
 • P7280275
 • P7280276
 • P7280277
 • P7280278
 • P7280279
 • P7280280
 • P7280281
 • P7280282
 • P7280283
 • P7280284
 • P7280285
 • P7280286
 • P7280287
 • P7280288
 • P7280289
 • P7280290
 • P7280291
 • P7280292
 • P7280293
 • P7280294
 • P7280295
 • P7280296
 • P7280297
 • P7280298
 • P7280299
 • P7280300
 • P7280301
 • P7280302
 • P7280303
 • P7280304
 • P7280305
 • P7280306
 • P7280307
 • P7280308
 • P7280330
 • P7280331
 • P7280333
 • P7280334

Simple Image Gallery Extended

 • IMG_7604
 • IMG_7610
 • IMG_7611
 • IMG_7612
 • IMG_7613
 • IMG_7614
 • IMG_7615
 • IMG_7616
 • IMG_7627
 • IMG_7628
 • IMG_7629
 • IMG_7633
 • IMG_7639
 • IMG_7641
 • IMG_7643
 • IMG_7645
 • IMG_7648
 • IMG_7649
 • IMG_7655
 • IMG_7656
 • IMG_7658
 • IMG_7659
 • IMG_7660
 • IMG_7661
 • IMG_7662
 • IMG_7663
 • IMG_7664
 • IMG_7666
 • IMG_7667
 • IMG_7669
 • IMG_7670
 • IMG_7671
 • IMG_7672
 • IMG_7673
 • IMG_7674
 • IMG_7675
 • IMG_7676
 • IMG_7677
 • IMG_7678
 • IMG_7681
 • IMG_7766
 • IMG_7767
 • IMG_7768
 • IMG_7769
 • IMG_7772
 • IMG_7902
 • IMG_7979
 • IMG_7981
 • IMG_7982
 • IMG_7983
 • IMG_7984

Simple Image Gallery Extended

 

W dniu 28 lipca 2017 roku uroczyście otworzyliśmy Izbę Regionalną oraz dział osadnictwa niemieckiego. Po tej uroczystości pojechaliśmy z gośćmi w teren, aby również uroczyście otworzyć Szlak Kolonizacji Józefińskiej.

Widać na zdjęciach jacy goście potrafili przybyć. W Bandrowie witał wszystkich pan sołtys Jarek Kusznirski z mieszkańcami, w Krościenku pani sołtys Aleksandra Ziembicka z mieszkańcami.

W Brzegach Dolnych witali gości: członkowie Stowarzyszenia „Homo Homini” i Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych, ale znowu rodzi się pytanie - gdzie był sołtys Brzegów Dolnych?

Pozytywnie zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych brali udział w Karpackim Jarmarku Turystycznym. Jak zwykle aktywni....

 

Po Karpackim Jarmarku Turystycznym prace nad Szlakiem Kolonizacji Józefińskiej i Szlakiem Naftowym trwały przez cały czas. Pracy było bardzo dużo, a szczególnie pomagali w tych działaniach: Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych, Stowarzyszenie „Homo Homini”, Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” oraz pracownicy Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji oraz Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

 

Na jesień 2017 roku dokończyliśmy tworzenie Szlaku Kolonizacji Józefińskiej poprzez ustawienie słupów z kierunkowskazami, wydaliśmy folder w języku polskim oraz informacje na temat szlaku pojawiły się na dwóch stronach internetowych: www.visitustrzyki.pl; www.cit.ustrzyki-dolne.pl. Informacje o szlaku pojawiły się w mediach społecznościowych, telewizji i radiu.

Na w/w stronach internetowych są tłumaczenia szlaku na język niemiecki i angielski.

 

cdn.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • IMG_7607
 • IMG_7608
 • IMG_7609
 • IMG_7610
 • IMG_7611
 • IMG_7612
 • IMG_7615
 • IMG_7616
 • IMG_7617
 • IMG_7618
 • IMG_7619
 • IMG_7622
 • IMG_7623
 • IMG_7624
 • IMG_7625
 • IMG_7626
 • IMG_7627
 • IMG_7628
 • IMG_7629
 • IMG_7630
 • IMG_7631
 • IMG_7632
 • IMG_7633
 • IMG_7634
 • IMG_7635
 • IMG_7636
 • IMG_7637
 • IMG_7638
 • IMG_7639
 • IMG_7640
 • IMG_7641
 • IMG_7642
 • IMG_7643
 • IMG_7644
 • IMG_7645
 • IMG_7646
 • IMG_7647
 • IMG_7648
 • IMG_7649
 • IMG_7650
 • IMG_7651
 • IMG_7652
 • IMG_7653
 • IMG_7655
 • IMG_7656
 • IMG_7657
 • IMG_7658
 • IMG_7659
 • IMG_7660
 • IMG_7661
 • IMG_7662
 • IMG_7663
 • IMG_7664
 • IMG_7665
 • IMG_7666
 • IMG_7667
 • IMG_7668
 • IMG_7669
 • IMG_7670
 • IMG_7671
 • IMG_7672
 • IMG_7673
 • IMG_7674
 • IMG_7675
 • IMG_7677
 • IMG_7678
 • IMG_7679
 • IMG_7680
 • IMG_7681
 • IMG_7682
 • IMG_7683
 • IMG_7684

Simple Image Gallery Extended

Top