Władze Powiatu Bieszczadzkiego

Władze Powiatu Bieszczadzkiego:


Marek Andruch - starosta bieszczadzki, wybrany z listy Prawo i Sprawiedliwość (PiS).


Artur Woźny – wicestarosta bieszczadzki, wybrany z listy Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Samorządowego (BSS), 30 listopada 2015 roku zmienił Klub Radnych i został wybrany wicestarostą głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości (PiS), obecnie wiceprezes Nowoczesne Bieszczady składający się m.in. z byłych członków BSS.


Magdalena Skotnik - społeczny członek zarządu, wybrany z listy Aktywni dla Bieszczad.Umowa koalicyjna pomiędzy Aktywni dla Bieszczad a Prawo i Sprawiedliwość nie przewidywała możliwości wybrania wicestarosty z innego klubu niż  Prawo i Sprawiedliwość. 

Top